SK EN

Kontaktné informácie

Vykládka tovaru: 6:00-21:00 tel.: (+421) (2) 330703 18

Nakládka tovaru: 6:00-21:00 tel.: (+421) (2) 330703 82

Vedenie firmy

Ing. Michal Marák
konateľ
(+421) (2) 330703 28
marak@sk.ecs-engineering.net
Karol Jaslovský 
prokurista
(+421) (2) 330703 87
jaslovsky@sdcba.sk

Logistika - Dispozícia

Natália Czödörová
vedúci oddelenia / nákup
(+421) (2) 330703 14
czodorova@sk.ecs-engineering.net
Jana Bukovanová
správa nakladacích prostriedkov
(+421) (2) 330703 40
bukovanova@sk.ecs-engineering.net

Vladimír Mach
vedúci skladu
(+421) (2) 330703 26
mach@sdcba.sk

Personálne oddelenie


Mgr. Katarína Galbavá
vedúci oddelenia (Bratislava)
(+421) (2) 330703 29
galbava@sdcba.sk
Miroslav Welther
školenie, BOZP, PO (Bratislava)
(+421) (2) 330703 22
welther@sdcba.sk

Janette Stieranková
Vedúca oddelenia (Vlkanová)
(+421) (48) 4365 127
stierankova@kuester.sk

Odelenie kvality

Gabriela Lachkovičová
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 52
lachkovicova@sk.ecs-engineering.net
Robert Černý
inžinier kvality
(+421) (2) 330703 91
cerny@sk.ecs-engineering.net

Martin Chovanec
metrológia
(+421) (2) 330703 89
chovanec@sk.ecs-engineering.net

Finančné oddelenie

Karol Jaslovský 
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 87
jaslovsky@sdcba.sk
Nikoleta Ďurová 
účtovníčka
(+421) (2) 330703 86
durova@sdcba.sk

IT odelenie

Ing. Tibor Pulen
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 70
pulen@sk.ecs-engineering.net
Ing. Matej Šebeň
správca systémov
(+421) (2) 330703 61
seben@sk.ecs-engineering.net

Oddelenie údržby

Ernest Pullmann
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 96
pullmann@sdcba.sk
Ján Dzurec
nákup
(+421) (2) 693073 42
dzurec@sdcba.sk

ECS Slovensko s.r.o. - odštepný závod Vlkanová

Ing. Radovan Uličný 
vedúci odštepného závodu
(+421) (48) 4365 177
ulicny@kuester.sk

Adresa

ECS Slovensko s.r.o.
Opletalova 75
841 07 Bratislava
Slovenská Republika
DUNS-Nr.: 36-696-6808

ECS Slovensko, s.r.o.
odštepný závod Vlkanová

Továrenská 1
976 31 Vlkanová
Slovenská Republika
DUNS-Nr.: 49-580-4206

IČO:44 996 365
DIČ:2022914212
IČ DPH: SK2022914212

Informácie

  • O nás... Niečo o našej spoločnosti
  • Kontakty Kontaktné údaje spoločnosti a pracovníkov na jednotlivých oddeleniach
  • Na stiahnutie Etické kódexy