Kontaktné informácie

Vykládka tovaru: 6:00-21:00 tel.: (+421) (2) 330703 18

Nakládka tovaru: 6:00-21:00 tel.: (+421) (2) 330703 82

Personálne oddelenie

Mgr. Katarína Galbavá
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 29
galbava@sdcba.sk
Dominika Messerschmid
asistentka
(+421) (2) 330703 77
dmesserschmid@sdcba.sk

Slavomír Sládek
školenie, BOZP, PO
(+421) (2) 330703 72
sladek@sdcba.sk

Vedenie firmy

Ing. Vladimír Horváth
konateľ
(+421) (2) 330703 59
horvath@kuester.sk
Ing. Michal Marák
prokurista
(+421) (2) 330703 28
marak@sk.ecs-engineering.net

Logistika - Dispozícia

Natália Czödörová
vedúci oddelenia / nákup
(+421) (2) 330703 14
czodorova@sk.ecs-engineering.net
Anna Hollá
predaj
(+421) (2) 330703 13
holla@sk.ecs-engineering.net

Jana Bukovanová
správa nakladacích prostriedkov
(+421) (2) 330703 40
bukovanova@sk.ecs-engineering.net

Vladimír Mach
vedúci skladu
(+421) (2) 330703 26
mach@sdcba.sk

Odelenie kvality

Roland Barta
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 37
barta@sk.ecs-engineering.net
Robert Černý
inžinier kvality
(+421) (2) 330703 91
cerny@sk.ecs-engineering.net

Jozef Kubo
inžinier kvality
(+421) (2) 330703 44
kubo@sk.ecs-engineering.net

Martin Chovanec
metrológia
(+421) (2) 330703 89
chovanec@sk.ecs-engineering.net

Finančné oddelenie

Mgr. Zuzana Vagová
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 15
vagova@sk.ecs-engineering.net
Rozália Jakubcová
účtovníčka
(+421) (2) 330703 39
jakubcova@sk.ecs-engineering.net

IT odelenie

Ing. Tibor Pulen
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 70
pulen@sk.ecs-engineering.net
Ing. Matej Šebeň
správca systémov
(+421) (2) 330703 61
seben@sk.ecs-engineering.net

Oddelenie údržby

Ing. Peter Kadera
vedúci oddelenia
(+421) (2) 330703 27
kadera@sk.ecs-engineering.net
Ján Dzurec
nákup
(+421) (2) 330703 42
dzurec@sk.ecs-engineering.net

ECS Slovensko s.r.o. - odštepný závod Vlkanová

Ing. Július Bulla
vedúci odštepného závodu
(+421) (48) 4365 221
bulla@kuester.sk

Adresa

ECS Slovensko s.r.o.
Opletalova 75
841 07 Bratislava
Slovenská Republika

ECS Slovensko, s.r.o.
odštepný závod Vlkanová

Továrenská 1
976 31 Vlkanová
Slovenská Republika

IČO:44 996 365
DIČ:2022914212
IČ DPH: SK2022914212

Informácie

  • O nás... Niečo o našej spoločnosti
  • Kontakty Kontaktné údaje spoločnosti a pracovníkov na jednotlivých oddeleniach
  • Doprava Stránka pre zmluvných prepravcov